Mengenali Kampung Mahuneni yang Mahuene (berpasir)

0
312
Kampung Mahuneni Kecamatan Sibarsel Kabupaten Kepulauan Sitaro. Fotografer: Stiff Lahengking

MAHUNENI – SIBARSEL || Mahuneni berasal dari kata yang terdapat pada bahasa daerah Siau “mahuene” yang mempunyai arti berpasir. Ini menjadi ihwal munculnya ide pemberian nama Kampung Mahuneni.

Mengapa?
Karena Kampung Mahuneni merupakan salah satu kampung dari tujuh (7) kampung di wilayah Kecamatan Siau Barat Selatan, yang dikenal dengan daerah pesisir pantai yang berpasir.

Daerah yang luas wilayahnya 207 hektar ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 759 jiwa yang terbagi dalam 4 (empat) lindongan dengan jumlah KK, lindongan 1 sebanyak 64 KK, lindongan 2 sebanyak 46 KK, lindongan 3 sebanyak 42 KK dan lindongan 4 sebanyak 52 KK.

Kampung Berpasir ini termasuk kampung baru dalam berotonom. Kampung Mahuneni adalah kampung hasil pemekaran dari Kampung Induk Talawid. SUmber data mencatat baru ada tiga (3) kapitalau yang memimpin Kampung Mahuneni sejak dimekarkan pada tahun 2007. Dalam kurun waktu setahun yaitu dari tahun 2007 sampai tahun 2008 kampung/desa ini masuk dalam desa persiapan dan dipimpin oleh Iver Bawangung. Lalu setelah menjadi kampung definitif maka tampuk pimpinan diserahkan kepada Althius Lombo yang menjadi kapitalau definitif pada tahun 2008 – 2013 lalu dilanjutkan Rivai Sahambangung 2013 hingga sekarang.

Respon positif dan sambutan nan hangat terlintas dari wajah Rivai Sahambangung selaku kapitalau kampung Mahuneni saat didatangi oleh kru Ekspedisi Desa Kompak pada 03/07/2019 kemarin.

Penulis: Igel Gahagho
Editor: Nia Biringang